Salamanderveen

 

Het Salamanderveen ligt tussen Egelveen en Kikkerveen in. Het veen grenst aan de oostzijde aan het fietspad De Dijkwal, aan de westzijde loopt een gedeelte van de ringweg De Schouw.
Het Salamanderveen is gescheiden van Kikkerveen door de singel en van het Egelveen door de ringweg, De Schouw.

De 139 woningen zijn veelal in eigendom van de bewoners. Op dit veen zijn 2 speelplaatsen en een basketbalplein te vinden.

Voor het Salamanderveen geldt hetzelfde als Kikkerveen voor wat betreft de toegangspaden achter de woningen. Toen Salamanderveen gebouwd werd, was het de bedoeling dat hier een woonerfconstructie toegepast werd voor het verkeer. 

Het woonerf stond nog in de kinderschoenen en uiteindelijk bleek dat het Kikkerveen niet geheel aan de voorwaarden van een woonerf voldeed.
De brede toegangen achter veel woningen zijn voetpaden, alleen bewoners van aan deze gedeeltes liggende woningen hebben toegang met auto voor het bereiken van woning, garage en/of carport.
Er mag niet worden geparkeerd en de snelheid moet uiteraard aangepast worden.

Op het Salamanderveen zijn 2 scholen: een locatie van c.b.s De Duif en de Montessorischool Spijkenisse. Ook is er een gymzaal, deze staat langs de singel.

 

Locatie Salamanderveen

Klik hier voor de plattegrond van locatie Salamanderveen.

Klik hier voor de huisnummerkaart van locatie Salamanderveen.

 

De Duif (protestant-christelijk) 

Salamanderveen 354
3205 TG Spijkenisse 
telefoon: (0181) 64 06 78
e-mail: directie@deduif-vcpo.nl

 

Montessorischool Spijkenisse (algemeen-bijzonder)
Salamanderveen 352
3205 TG Spijkenisse
telefoon: (0181) 63 56 34
e-mail: admin@montessorischool-spijkenisse.nl