Kikkerveen

Het Kikkerveen ligt tussen Beverveen, Salamanderveen en park Eendekooi. Aan de buitenzijde van het veen loopt De Landmeter, een 30km gedeelte van de ringweg De Schouw, De Dijkgraaf en De Landmeter. Het Kikkerveen is van het Salamanderveen gescheiden door een brede watergang en van het Beverveen door De Landmeter.
De Dijkwal, een fietspad middendoor Waterland, loopt ook een gedeelte langs het Kikkerveen.

De 242 woningen zijn verdeeld tussen koop- en huurwoningen en liggen voor een groot gedeelte aan een soort woonerf. De huurwoningen zijn eigendom van een projectontwikkelaar/investeringsmaatschappij.

Op het Kikkerveen is 1 speelplaats, tussen de woningen in de 300 serie, en 1 speelplaats op het grasveld langs de singel.

Toen Kikkerveen gebouwd werd, was het de bedoeling dat hier een woonerfconstructie toegepast werd voor het verkeer.
Het woonerf stond nog in de kinderschoenen en uiteindelijk bleek dat het Kikkerveen niet geheel aan de voorwaarden van een woonerf voldeed.
De brede toegangen achter veel woningen zijn voetpaden, alleen bewoners van aan deze gedeeltes liggende woningen hebben toegang met auto voor het bereiken van woning, garage en/of carport.
Er mag niet worden geparkeerd en de snelheid moet uiteraard aangepast worden.
Bij een aantal woningen is er op deze voetpaden nog een officieel afgebakend gedeelte dat bij de woning behoort.


Locatie Kikkerveen

klik hier voor de plattegrond van locatie Kikkerveen.

klik hier voor de huisnummerkaart van locatie Kikkerveen.