Beste Leden en andere belangstellenden.


Zoals u weet ben ik (Nathalie Kiers) sinds Februari 2014 voorzitter van de Bewonersgroep Waterland.
Dit is een rol die ik met heel mijn hart en inzet, vervul.
Vanuit deze functie ben ik de afgelopen jaren een aantal keer gevraagd door enkele politieke partijen, om mijzelf aan te sluiten, in verband met de gemeentelijke verkiezingen van Maart j.l.
Omdat wij als Bewonersgroep Waterland gemeentelijk tegen wat dingen aanliepen, en ik het idee heb dat ik daar wellicht iets in kan betekenen, heb ik toegezegd mezelf in te zetten bij de gemeentelijke partij waar ik mijzelf het beste in kan vinden, en ik mij thuis voel. ONS-Nissewaard!!
Gevolg hiervan is, dat ik ben gekozen door de stemmers van Nissewaard als één van de 14 raadsleden.
Nu is mijn raadslidmaatschap, volgens welke bepaling dan ook, níet in strijd met mijn voorzitterschap voor de Bewonersgroep Waterland.
Maar dat wil niet zeggen dat mensen er geen bezwaar tegen kunnen hebben?!
Om te voorkomen dat dit gebeurd, heb ik direct na mijn benoeming als raadslid, besloten om mijn functie als voorzitter voor de Bewonersgroep Waterland neer te leggen en plaats te maken voor een nieuwe voorzitter met minstens evenveel passie en inzet voor de wijk Waterland.
Dat deze transitie wat op zich heeft laten wachten, is omdat de Bewonersgroep Waterland wat betreft een nieuwe voorzitter, niet over 1 nacht ijs wilde gaan.
Uiteraard zal ik wel enig vrijwilligerswerk blijven verrichten bij de Bewonersgroep.

Vanaf 7 Juni a.s. zal ik aftreden en de nieuwe voorzitter aantreden.
Deze voorzitter is gekozen door het algemeen bestuur van Bewonersgroep Waterland en zal zich zo spoedig mogelijk aan u voorstellen.

Ik vertrouw erop dat de nieuwe voorzitter zich minstens, of nóg meer zal inzetten als ik deed.

Ik bedank de leden, maar vooral het bestuur van Bewonersgroep Waterland, voor het vertrouwen wat ze al de jaren in mij hebben gehad. Ik deed het graag en met hart en ziel.


Met vriendelijke groet,
Nathalie Kiers