Just de Goeij (Voorzitter)
Is belast met de algehele leiding van de bewonersorganisatie. Controleert de diverse bestuursleden en activiteitenbegeleiders. Leidt de vergaderingen. Is belast met externe betrekkingen. Onderhoudt contact met de Gemeente, Platform Rayon Oost, Pers, en Sponsors. Hij is bereikbaar onder: bewonersgroepwaterland@gmail.com

 

Jacqueline van Ballegoie (Secretaris)
Is belast met de inkomende berichten en met de algemene correspondentie. Verzorgt ook het archief en notuleert de vergaderingen. Zij is bereikbaar onder:  bewonersgroepwaterland@gmail.com


Hans van der Hoek (Penningmeester)
Is belast met de financiele administratie en verantwoording. Hij is bereikbaar onder: bewonersgroepwaterland@gmail.com


Algemeen bestuur Bewonersgroep Waterland

Wil Mcguire

Iris van Loon

Bob van der Nat

Hans van der Hoek

Jacqueline van Ballegoie