Waar staat de bewonersgroep Waterland voor?
Bewonersorganisatie "Bewonersgroep Waterland" staat voor samenwerken met alle bewoners, het verbeteren van het leefklimaat, gezamenlijke activiteiten ondernemen, sociale betrokkenheid bevorderen en de belangen van alle bewoners in de wijk behartigen.

Het doel van de bewonersorganisatie.
De bewoners meer te betrekken bij de inrichting van de wijk, meedenken en samenwerken aan activiteiten voor alle leeftijden, omgeving verbeteren waar nodig, inventariseren van ideeën van alle bewoners, de jeugd betrekken bij activiteiten en vult u maar in, alles waar u van denkt dat het in het belang is van onze wijk.

Wat kunt u voor de wijk betekenen?
Het is onze wijk die we gezamenlijk veiliger, kindvriendelijker, schoner en gezelliger kunnen maken.
U, als bewoner van deze wijk, kunt veel betekenen voor de wijk, denkt u aan het assisteren bij activiteiten, het aandragen van ideeën, het saamhorigheidsgevoel vergroten, het aangeven van zaken die u verbeterd zou willen zien in de wijk. Daarom ook hebben we regelmatig overleg met de politie, jongerenwerkers en de Gemeente Nissewaard.

Bewoners
Heeft u als bewoner van de wijk Waterland een leuk verhaal, foto of iets anders voor de nieuwsbrief, schroom niet en stuur uw bijdrage naar ons:
E-mail:  bewonersgroepwaterland@gmail.com