Nieuws uit de wijk oktober 2019 – verbeteringen door de gemeente Nissewaard:


De Middelweg:

Nadat in 2018 de hobbels en bobbels op de rijbaan van de Middelweg, de voormalige busbaan naar Hekelingen, zijn gefreesd zijn er kort geleden meer werkzaamheden geweest.
De bewonersgroep Waterland heeft de mankementen aan de ‘busbaan’ en het tegelfietspad een aantal keer ‘fors’ onder de aandacht gebracht bij de gemeente Nissewaard. Vooral het tegelfietspad was op het laatst een gevaarlijk obstakel en niet meer veilig te gebruiken.

werkzaamheden1

Vanaf de tijd, al vlug plm. 25 jaar geleden, dat de ‘busbaan’ niet meer door de bus gebruikt werd, is de rijbaan gebruikt door wandelaars en door (brom-)fietsers. Omdat het nieuwe vervoersbedrijf het busvervoer naar Hekelingen niet via de Middelweg wil doen heeft de gemeente (eindelijk) toegezegd de ‘busbaan’ aan te pakken.


Het geheel is nog niet klaar want de verlichting moet nog door Stedin verzet en aangesloten worden. Wat wel al klaar is, is de vervanging van de 2 platte bruggen voor 2 duikers en de watergang aan de kant van Hekelingen. Deze is verbreed voor de wateropvang. De belijning is ook klaar, evenals het weghalen van het tegelfietspad.

De bewonersgroep Waterland heeft aangevraagd om op een gedeelte van het tegelfietspad een houtsnipperpad aan te leggen maar daar is nog geen uitsluitsel over.

Vanaf eind oktober worden de paaltjes uit de rijweg verwijderd (het middelste paaltje); deze verbinding is opgenomen in de strooiroute en de toegang voor de strooiwagen moet open zijn;
begin april worden alle paaltjes weer teruggeplaatst. In de tijd dat de paaltjes weg zijn, blijft de weg gesloten voor autoverkeer, uitgesloten hulpdiensten en dienstverlening.
Mocht u zien dat mensen de ‘busbaan’ toch met de auto gaan gebruiken dan vragen wij u hiervan melding te doen bij de gemeente. Let op, er is 1 uitzondering: een landbouwer heeft vanaf Hekelingen toegang tot zijn weilanden.

Brug Libelleveen en park Eendenkooi:
Aan het Libelleveen, direct naast de Middelweg, zijn in week 44 werkzaamheden gestart om de brug te vervangen.

werkzaamheden1

In park Eendenkooi was lange tijd een brug afgesloten omdat het talud/walbekleding beschadigd was. In verband met de veiligheid heeft de gemeente besloten deze brug te verwijderen.
Onderzocht wordt nog of deze brug teruggeplaatst wordt.

De Schouw – De Dijkgraaf en De Ganzejager:
De gemeente gaat op een groot gedeelte van de ringweg het asfalt vervangen.  De werkzaamheden zouden eigenlijk in het najaar 2019 beginnen maar zijn uitgesteld tot voorjaar 2020 en worden in fases uitgevoerd zodat straten en woningen bereikbaar blijven.