In gesprek met de gemeente Nissewaard, afdeling Stadsbeheer, over verzoeken en wensen van de bewonersgroep Waterland :

In de gesprekken met wethouder en Stadsbeheer wordt door hen regelmatig gewezen op de mogelijkheid voor bewoners dat zij melding kunnen doen van zaken die niet kloppen. En dat is natuurlijk ook zo. Als er iets kapot is in het openbare gebied dan niet ‘roepen in de woestijn’ maar melden. Digitaal melden is heel eenvoudig, als u deze link volgt dan kunt u het menu heel makkelijk doorlopen en uw melding doorgeven:

https://www.nissewaard.nl/afval-en-openbare-ruimte/afval-en-openbare-ruimte_to/melding-openbare-ruimte.htmAugustus 2018:

  • Vrijdag 31 augustus 2018 zijn er wat werkzaamheden uitgevoerd aan de Middelweg (busbaan). De gemeente heeft de ergste hobbels (zgn. stuikplekken) weggefreesd zodat het wegdek weer glad is. De bewonersgroep Waterland heeft al meerdere malen aangegeven dat het wegdek van zowel de busbaan (Middelweg) als het naastgelegen fietspad ontzettend slecht is. Zo slecht dat het gevaarlijk werd. De vaste gebruikers van deze paden zullen dat beamen. Ook is er aan de kant van het Libelleveen een betere, maar tijdelijke, afsluiting voor autoverkeer gemaakt. Maar al te vaak werd de busbaan, illegaal, als korte route naar Hekelingen gebruikt. En dat is niet de bedoeling, immers de baan is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer (uitgezonderd verzorgingsverkeer) Wij hadden het liefst gezien dat de busbaan veilig ingericht wordt voor zowel fietsers als voetgangers en dat het naastgelegen fietspad een wandelpad wordt, Stadsbeheer staat open voor dit voorstel. De maatschappij die vanaf 1 januari 2019 het openbaar vervoer gaat verzorgen in Nissewaard zal, zoals nu bekend is, de busbaan niet gaan gebruiken. Tot de gemeente een definitieve beslissing genomen heeft zijn de werkzaamheden die 31 augustus uitgevoerd zijn, een tijdelijke maatregel voor een veilig gebruik van de busbaan. Naar verwachting zal het fietspad afgesloten worden. Als de busbaan weer gebruikt gaat worden door de nieuwe vervoersmaatschappij dan zal de gemeente het fietspad moeten herstellen zodat deze ook weer veilig gebruikt kan worden.

  Maart 2018:

   • Veel fietsers zullen blij zijn met dit bericht: het fietspad langs Baarsveen de wijk uitgaand, het tegelpad, wordt opnieuw gelegd. Na een aantal meldingen over mollengangen en gekantelde tegels was het duidelijk dat reparatie niet meer kon: er moet hertegeld worden. Een aannemer gaat dit werk op korte termijn uitvoeren. Stadsbeheer, bedankt voor deze snelle beslissing om dit fietspad weer veilig begaanbaar te maken.


  Februari 2018:

   • Het fietspad aan het einde van de Ganzejager is aangepast. Er is een kleine verandering maar wel een hele verbetering. De aanpassing is gedaan in februari 2018.


   • Fietssluisjes Snoekenveen zijn nu eindelijk weggehaald door Stadsbeheer! Het voetpad kan nu door voetgangers, rolstoelers en mensen met een kinderwagen zonder hinder belopen worden.


   • Casper de Karper heeft nieuwe planten rondom zich gekregen, zo ook meer plantvakken in Waterland. Bedankt Stadsbeheer voor deze renovaties!!

    casper


    Er volgt nog een renovatie van het plantvak achter in Krekelveen. Want zoals het nu is, kan echt niet meer.

   • Het onderhoud van eigen woningen, of beter het gebrek aan onderhoud, is ook besproken met de wethouder. Op dit moment kan een gemeentebestuur nog niet veel doen; de landelijk aangenomen ASO wet moet nog op gemeentelijk niveau in werking treden en daarvoor moeten een aantal procedures doorlopen worden.

    In relatie met het onderhoud eigen woning heeft de gemeente wel een aantal stappen gezet: in september 2017 is de gemeente gestart met de campagne ‘Werk aan de woning’ . Hiervoor heeft al een aantal keer de WoonWijzerWagen in de wijk gestaan. De wagen gaat in 2018 diverse wijken van de gemeente bezoeken.

   • Het contact met de BOA is sinds kort behoorlijk verbeterd. Er zijn in de wijk diverse locaties waar het niet normaal is dat mensen zo omgaan met het openbare gebied. Er wordt bijzonder veel grof vuil gedumpt en daar is een forse inzet van de BOA voor nodig.


   • Omdat het fietspad door het park Waterland naar Hekelingen er heel slecht bijligt hadden wij begin 2017 aan de gemeente gevraagd de busbaan in orde te maken voor een veilig gebruik door zowel fietsers als voetgangers.

    Stadsbeheer stond open voor dit idee en heeft mogelijkheden onderzocht. In november 2017 werd duidelijk dat het inrichten van de voormalige busbaan voor gebruik door voetgangers en fietsers niet gedaan zal worden. Per januari 2019 zal er een nieuwe vervoermaatschappij het openbaar vervoer gaan verzorgen. Op dit moment is nog niet duidelijk of er dan weer gebruikt gemaakt zou gaan worden van de busbaan. Ja, daar zitten wij als bewoners van Waterland niet op te wachten. Dat wordt sowieso uitgezocht. Ondertussen moet er ‘iets’ met het fietspad gebeuren: of afsluiten of herstellen, want er gaan ongelukken gebeuren. De gemeente neigt er naar om het fietspad af te sluiten, de asfaltbaan geschikt te maken voor veilig gebruik fietsers en verder het gebruik laten zoals het nu al jaren gaat. Daar kan de bewonersgroep Waterland in mee gaan, we snappen dat een (forse) investering niet gedaan wordt als er zaken nog niet zeker zijn. Mocht de nieuwe vervoerder de busbaan niet gaan gebruiken dan gaan wij opnieuw met de gemeente in gesprek voor een aanpassing van de busbaan.


    In de gesprekken met de gemeente is ook ter sprake gebracht dat het voetpad langs woningen Libelleveen, richting de busbaan, erg slecht is door worteldruk. Er is een mogelijkheid het voetpad te verplaatsen naar de grasstrook aan de overkant van de woningen. Ook de afsluiting bij de busbaan en de parkeerplaats bij de Sterrenwacht kan sterk verbeterd worden.


   • 2017:

   • De kettingafscheiding langs de Dijkgraaf kruising Landmeter (Baars-,Snoeken- ,Vlinder- en Wezelveen) en langs de Schouw (Egelveen) is geen fraai gezicht bij binnenkomst van de wijk. Op verzoek van de bewonersgroep Waterland zijn deze weggehaald.

   • De oversteekplaats Vlinderveen – Libelleveen was niet makkelijk te gebruiken voor rolstoelers en mensen met kinderwagens. Een aanpassing op deze oversteek was in augustus al toegezegd, de werkzaamheden zijn in november 2017 uitgevoerd. Alleen de ‘strepen’ moeten nog aangepast worden, dit wordt gedaan in de uitvoering van asfaltwerkzaamheden in 2018. Ook de groenstrook moet nog herplant worden, dat wordt tussen december 2017 en ongeveer maart 2018 gedaan.

   • libelletegel

    Mozaïektegel van een Libelle, wordt bij de oversteek gelegd.


   • In augustus / september 2017 stond er ineens een verkeersbord ‘woonerf’ bij de bushalte Vlinderveen (th van de oversteek Libelleveen) Hmm, dit klopte niet want hier is Vlinderveen geen woonerf, dit bord heeft hier de afgelopen ongeveer 40 jaar ook niet gestaan.

    In het verleden hebben hier ‘30km’ zone borden gestaan. Waarom deze zijn verdwenen weten we niet, is ook niet belangrijk want er is geen mens die op dit stukje hard rijdt. Er is wel een probleem: er worden auto’s naast de vakken geparkeerd. De bewonersgroep Waterland heeft dit besproken met Stadsbeheer en inderdaad, dit ‘woonerf’ bord hoort niet op deze plek. Zoals afgesproken met de bewonersgroep Waterland heeft Stadsbeheer inmiddels een parkeerverbod bord geplaatst.

   • Een bijenweide in park Waterland zuidrand en een bank langs de Middelweg. Voor de bijen wordt het steeds moeilijker voedsel te vinden en dat is jammer want bijen zijn een belangrijke keten voor de voedselketen van de mens. Dus meer bloemen is een must. Door opmerkingen van bewoners dat zij het park Waterland wel mooi vinden maar weinig kleur heeft, er groen is, hebben wij het verzoek voor de aanleg van een bijenweide gedaan.

    De gemeente deelde onze mening en in oktober is er een mooie strook aangelegd en ingezaaid (er komt al aardig wat op). Volgend jaar wordt hier nog meer ingezaaid. Een al lang bestaande wens van de bewonersgroep Waterland, het plaatsen van een bank halverwege de Middelweg, is ook ingewilligd: bij de bijenweide is er ook een fraaie bank van Stadshout geplaatst.

   • parkbank

    De bank van Stadshout, halverwege de Middelweg in park Waterland.


   • In de aanloop naar het Omgekeerd inzamelen in Waterland heeft de bewonersgroep Waterland aangegeven dat de informatie vanuit de gemeente naar bewoners verbeterd moest worden. Ook dit is door de gemeente opgepakt en gedaan.

   • Verouderde, niet aantrekkelijke en soms gevaarlijke speelplekken (vijver Karperveen!!) worden successievelijk aangepakt. Het eerst zichtbaar op Karperveen, hier is een oud speelplekje weggehaald en dit komt niet meer terug. De grote speelplaats bij de vijver wordt in 2018 gerenoveerd, dit wordt gelijk gedaan met de vervangen van de vlonder. Nog voor het einde van 2017 wordt er een hekwerk geplaatst zodat men niet meer direct naar de vijver kan. Ook op het Libelleveen is een speelelement weggehaald, hier komt een speelelement terug waar kinderen uit de buurt voor gekozen hebben (volgens principe: meeste stemmen gelden). De andere speelplaatsen Karperveen en Krekelveen volgen in 2018. Omwonenden met kinderen in de leeftijd van de doelgroep krijgen t.z.t hierover een brief van de gemeente.

   • Fietssluisjes op het voetpad door Snoekenveen. Deze fietssluisjes zijn een aantal jaren geleden geplaatst en vanaf het begin van plaatsing heeft de bewonersgroep Waterland hier tegen geageerd. Deze sluisjes/hekjes zijn niet veilig maar leveren juist gevaar op voor de gebruikers van het voetpad. Mensen met een scootmobiel of een kinderwagen moeten van het voetpad af om hun weg te vervolgen. Dan moet men over een bromfietsdrempel (lastig!) en daarna weer het voetpad zien op te komen. Dat is zonder een verlaging in het trottoir bijna onmogelijk. Na lang aandringen is de gemeente het eens met de argumenten van de bewonersgroep Waterland. Het weghalen van deze sluisjes staat nog op de actielijst voor uitvoering.

   • Verkeersveiligheid rondom scholen. Dit is een project vanuit de gemeente waarin de bewonersgroep Waterland betrokken is. In maart 2017 is er op uitnodiging van de gemeente afdeling Verkeer, een bijeenkomst geweest in school De Veenvlinder. Op deze bijeenkomst waren ook vertegenwoordigers van de scholen, ouderraden en bewoners uit de buurt aanwezig. Er zijn knelpunten benoemd en ideeën gegeven. De bewonersgroep Waterland heeft een aantal voorstellen gedaan die redelijk makkelijk uit te voeren zijn en opgenomen kunnen worden in de plannen voor dit project. Het gaat dan om verbetering van het fietspad dat langs Slakkenveen en park Eendenkooi loopt (tegels wijken enorm) ; tegengaan van verkeer in het kleine straatje Vlinderveen (bij de tandarts) richting De Wegwijzer school en de voortzetting van het fietspad dat vanaf Snoekenveen richting het winkelplein gaat.

    Ook moet de oversteek Snoekenveen – Vlinderveen verbeterd worden: voetgangers krijgen voorrang maar fietsers moeten juist voorrang geven. Met name voor kinderen is dit verwarrend en werkt het onveilige situaties in de hand. De bewonersgroep Waterland vraagt zich bovendien af of de oversteekplaats juridisch gezien wel goed ingericht is; de zgn. ‘zebra’ strepen hebben niet de vereiste van tenminste 4 meter. Wat zijn dus de juridische gevolgen als hier iemand aangereden wordt? Het lijkt geneuzel en begrijp ons niet verkeerd maar dit is wel een belangrijk punt; we hebben de gemeente hier eerder op gewezen maar hier is niet eerder op ingegaan.

    Zoals bijna alle bewoners van Waterland wel weten is nu ook gemeten dat de snelheid van het verkeer op de ringweg door Waterland te hoog is, dit moet dus ook aangepakt worden.

   • Verplaatsen van de oversteek op de Dijkgraaf, Vlinderveen naar Karperveen v.v. Deze oversteek ligt al vanaf het begin van de aanleg van de wijk op deze plek. In een flauwe bocht, er is minder zicht op wat er aan komt rijden, het verkeer is in aantal en in snelheid in al die jaren enorm toegenomen. Het zou veiliger zijn de oversteek een aantal meter te verplaatsen, dan staat men t.h van Verhage al op het winkelplein. Het kleine oversteekje achter de dierenwinkel, gevaarlijk omdat er verkeer aankomt vanaf de parkeerplaats (en zicht geblokkeerd wordt) kan dan overgeslagen worden. Dat zou heel veilig zijn.

    De bewonersgroep Waterland heeft dit besproken met de wijkagent en deze is het met onze argumenten eens. De wethouder ziet ook wel in dat dit anders zou moeten; helaas moet er nog wel een ‘harde’ noot gekraakt worden eer hier een akkoord over is. We blijven er mee bezig.

   • Egelveen, hier moeten nog een aantal inritjes voor mindervaliden aangebracht worden. Deze werkzaamheden zijn in uitvoering, door de gemeente toegezegd dat de werkzaamheden in elk geval klaar zijn voor het einde van 2017.

   • Egelveen, hier zijn de borden met de ‘P’ (parkeren in de vakken) teruggeplaatst. Doordat deze bebording ontbrak kon handhaving en politie niet optreden tegen situaties waarin auto’s buiten de vakken geparkeerd werden. Dit zorgde ervoor dat andere mensen weer geblokkeerd werden bij het wegrijden. Nu de borden er weer staan kan er opgetreden worden; de wijkagent heeft al aangegeven dit dan ook te gaan doen.

   • Vlinderveen, Krekelveen en Salamanderveen: nu we het toch over parkeren hebben: er zijn in Waterland een aantal situaties waar parkeren problemen opleveren. Ja denkt u, overal wel. Maar we doelen op het parkeren bij de ingangsdrempel Salamanderveen en Krekelveen. Er wordt vaak tot op de drempel geparkeerd en hierdoor is er geen overzicht op het verkeer en, dit is dan bij Salamanderveen, wordt indraaien of wegrijden allemaal heel krap. De bewonersgroep Waterland heeft dit aangekaart bij de wijkagent en heeft deze informatie ontvangen: ten aanzien van parkeren in de bocht is dat 5 meter (gerekend vanaf het punt waarop het trottoir elkaar kruist als deze rechtdoor zou lopen en dan beide kanten op).

    Omdat het verkeer wordt gehinderd door de op deze punten geparkeerde wagens, gaat de bewonersgroep Waterland in gesprek met de afdeling Verkeer van de gemeente; zij kunnen de situaties beoordelen op wat er gewijzigd zou moeten worden.

    Ook nog een puntje voor wat betreft parkeren: we hebben op het Vlinderveen, achter de 500nrs., een situatie gezien waar er 2 maar mogelijk 3 parkeerplaatsen bijgemaakt kunnen worden. Nou dat is natuurlijk niet verkeerd! De bewonersgroep Waterland heeft dit aangekaart bij Stadsbeheer en ons voorstel wordt onderzocht.

   • Her en der in de wijk zijn er een aantal situaties waar de gemeentelijke handhaving zich mee moet ‘bemoeien’ . Het gaat dan om overhangend groen, plaatsing van spullen op openbaar gebied en zo meer. Vooral het plaatsen van spullen die men niet meer nodig heeft of niet meer in eigen tuin wil hebben is ergerlijk. Of het stallen van de vuilcontainers op openbaar gebied. Waarom moeten andere bewoners aankijken tegen de rotzooi van een ander?

    Heeft u ook zo’n situatie? Heeft u uw buren aangesproken maar heeft dit geen resultaat? Denk er dan toch eens over om een melding door te geven aan de gemeente:

    https://www.nissewaard.nl/afval-en-openbare-ruimte/afval-en-openbare-ruimte_to/melding-openbare-ruimte.htm


    Het doorgeven van een melding via de website is vrij makkelijk. Denk er wel aan dat u de sessie niet afbreekt en wel binnen een kwartier moet afmaken, anders wordt de verbinding verbroken.

   • Landelijk is de Wet Aanpak Woonoverlast (kortweg de ASO wet) in juli 2017 in werking getreden. Voordat dit in gemeentes ingezet kan worden moeten Gemeenteraden hun burgemeesters nog wel de bevoegdheid toekennen om een overlastgevende woningeigenaar gedragsaanwijzingen op te leggen. Deze bevoegdheid moet in de APV (algemene plaatselijke verordening) opgenomen worden. De bewonersgroep Waterland heeft wethouder Mijnans gevraagd hier haast mee te maken. De gemeente is bezig de juridische ‘haken en ogen’ goed te onderzoeken.

   • De fietsklemmen op winkelplein Waterland zijn niet helemaal ‘optima forma’ meer, er staan veel gebroken klemmen. De bewonersgroep Waterland heeft hier een inventarisatie van gemaakt: van de 91 klemmen zijn 31 klemmen kapot. Met de gemeente zijn we overeengekomen dat de klemmen die kapot zijn vervangen worden. Deze werkzaamheden staan nog op de planning.

   • Fietspad naar Hekelingen. Het tegelpad is een gevaarlijk pad en beslist niet meer te gebruiken met fietsen en ook met het belopen van dit pad moet men uitkijken. Veel tegels zijn gebroken en liggen in stukken. De meeste mensen gebruiken dan ook de asfaltbaan, de voormalige busbaan naar Hekelingen. Het gebruik van fietsers en voetgangers gaat tot nu toe altijd in harmonie. De bewonersgroep Waterland heeft de gemeente al meerdere malen gewezen op het gevaarlijke fietspad en gevraagd om van de asfaltbaan een gecombineerd pad voor fietsers en voetgangers te maken. Ook de hobbels moeten natuurlijk uit de asfaltbaan gehaald worden. Omdat het dan officieel gemaakt zou worden moet er wel duidelijkheid zijn voor de gebruikers en moet de asfaltbaan, dit is de Middelweg, voor veilig gebruik ingericht worden.

    De gemeente is nu de mogelijkheden aan het onderzoeken. Eerst wordt de asfaltbaan onderzocht, hiervoor zijn grondboringen verricht door KWS. Wat er uiteindelijk gaat gebeuren wordt met u gedeeld zodra wij dit weten.

   • Hondenspeeltuin en een natuurspeeltuin voor kinderen: de bewonersgroep Waterland heeft deze 2 ideeën besproken met de gemeente. De gedachte is dat dit gaat gebeuren in park Waterland zuidrand. De wethouder is akkoord en de voorstellen worden verder uitgewerkt. Wordt vervolgd!!

   • Tijdens een fietsrondje met de wethouder door Waterland zijn er een aantal stukken openbaar groen gezien die versleten zijn. Daarom zullen er dit najaar / winter een aantal werkzaamheden zijn om groenstroken op te knappen of te her inplanten. Zo zal Kasper de Karper (kunstwerk in de bocht Dijkgraaf) binnenkort een nieuw bloementapijtje rondom zich krijgen. De lavendel wordt weggehaald en er worden rozen voor terug geplant.

    Verder staan de volgende groenrenovaties nog op de planning : Kikkerveen naast 114, Karperveen achter 162-188, Snoekenveen achter 330, Vlinderveen langs het park aan de randen, Vlinderveen de plantenbakken, Snoekenveen achter 814-820 en Baarsveen achter 179-143. Niet alleen de oude beplanting wordt uit het plantsoen weggehaald maar ook alles wat daar verder niet in hoort zoals afval, beton en stenen etc.

    De huidige beplanting is verouderd, er komt nu nieuwe beplanting voor terug. De schuttingen in Baarsveen gaan met groenblijvende planten afgeplant worden zodat de schuttingen meer bedekt zijn.

   • Van Wezelveen naar Ottersveen en op het Krekelveen liggen er nieuwe bruggen. Ze zien er superstrak uit! Een aanwinst voor de wijk. Bedankt gemeente Nissewaard (Stadsbeheer)! Maar…..we hebben nog wel een paar locaties op het oog voor wat betreft vervangen van bruggen, met oog op de veiligheid. De bruggen dateren vanaf de aanleg van Waterland, nu plm. 40 jaar geleden. Onze vraag is al bij de gemeente gesteld, wordt vervolgd!