Bloembollen planten 2014

 

Zaterdag 15 november 2014 was het weer zover om met een aantal vrijwilligers van de wijk Waterland
op diverse locaties bloembollen te planten. Bewoners die het dichtst bij de plantlocaties wonen waren via een flyer gevraagd mee te helpen.
Buiten het vaste team, welke de bewonersgroep draaiende houdt, waren er gelukkig nog zes bij de wijk betrokken bewoners aanwezig om de 2000 bloembollen, dit jaar Narcissen, in de grond te zetten.
Omdat 2000 bloembollen een aardige hoeveelheid is heeft een klein groepje besloten om op de vrijdag voorafgaand alvast 1 locatie te doen.

Dit was de locatie rondom een boom welke staat in het grasveld aan de Ganzenjager bij de ingang van park Snoekenveen. Met een touw werd een cirkel rond de boom getrokken zodat er volgend voorjaar een keurige cirkel met narcissen in dit grasveld rondom de boom moet verschijnen.

Op zaterdag de 15e november zijn de andere locaties gedaan t.w. op de hoek van De Schouw en de Hekelingseweg, aan de zijde van Egelveen, als mede bij de verkeerslichten op de kruising Schenkelweg, Dijkgraaf en Heemraadlaan.
Deze locaties zijn bewust gekozen om de ingangen van de wijk Waterland een fleurig aanzien te geven.

Na een korte cursus bollen planten waarbij is verteld dat er drie bollen per plantgat in moesten (met, en dat schijnt belangrijk te zijn, de punt naar boven dus de wortelzijde naar onder) zijn deze vrijwilligers op pad gegaan naar de hiervoor vermelde locaties.
Helaas was het op beide dagen flink gaan regenen maar daar lieten de vrijwilligers zich niet door afschrikken. De ‘di-heards’ !.

Het was ook de bedoeling om een locatie op de kruising Dijkgraaf en Landmeter, onder het aanplakbord te doen maar we waren bang dat deze bollen te vroeg op zouden komen door de vele mesthopen die er liggen. Dus deze mooie locatie moest helaas overgeslagen worden.

Hoe kwam de bewonersgroep Waterland eigenlijk aan geld voor dit alles? Wel er was nog wat geld over van Burendag en heeft Stadsbeheer team buitenruimte gezorgd dat het benodigde gereedschap geleend kon worden. Verhage Fastfood, kanjers Patrick en Dayenne, (je zou haast zeggen ‘als gewoonlijk’) gezorgd voor een heerlijke bak koffie na afloop.

Weer opgedroogd zijn we met een voldaan gevoel naar de douche gegaan om weer een beetje bij de mensen te komen.
Dit is het derde jaar dat ik nu heb meegedaan en hoop dat ik er volgend jaar weer bij kan zijn, zo leuk is het! Jack.


 Klik hier voor de foto's ...


En hieronder het resultaat.