Just de Goeij (Voorzitter)
Is belast met de algehele leiding van de bewonersorganisatie. Controleert de diverse bestuursleden en activiteitenbegeleiders. Leidt de vergaderingen. Is belast met externe betrekkingen. Onderhoudt contact met de Gemeente, Platform Rayon Oost, Pers, en Sponsors. Hij is bereikbaar onder: bewonersgroepwaterland@gmail.com

Libia Bolman (Penningmeester)
Is belast met de financiele administratie en verantwoording. Zij is bereikbaar onder: bewonersgroepwaterland@gmail.com

 

Jack van Dijk (Secretaris)
Is belast met de inkomende berichten en ledenadministratie. Hij is bereikbaar onder: bewonersgroepwaterland@gmail.com

 

Jacqueline van Ballegoie (ondersteuning van het bestuur)
Is belast met de algemene correspondentie. Verzorgt het archief. Notuleert de vergaderingen en stelt het jaarverslag samen. Assisteert het bestuur. Zij is bereikbaar onder:  bewonersgroepwaterland@gmail.com

Algemeen bestuur Bewonersgroep Waterland

Agnes de Bode

Wil Mcguire

Iris van Loon

Bob van der Nat

Hans van der Hoek

Jacqueline van Ballegoie