Vrijdag 1 april, bezoek aan het Provinciehuis Kern met Pit


Wij hebben als doelstelling ‘het verbeteren van de leefomgeving’. Daarbij willen wij mensen stimuleren zelf iets te verbeteren in hun woonomgeving. Sinds 1978 organiseren wij daarom de wedstrijd Kern met Pit. Met de organisatie van Kern met Pit willen wij de betrokkenheid van bewoners bij hun directe leefomgeving vergroten, zodat zij zich ook zelf verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit ervan. De wedstrijd prikkelt mensen om zelf initiatieven te ontwikkelen en laat zien dat men niet hoeft te wachten tot de overheid iets doet.

 

Bewonersgroep Waterland is tot de laatste 10 deelnemende organisaties gekomen en heeft hiervoor een mooie financiële ondersteuning gekregen als prijs en een plaquette. Dit alles met een voorwoord door de Commissaris van de Koningin, Jan Franssen.


Zie hier de foto's van de uitreiking 

en een korte video van 

"Duo La Primavera" in het Provinciehuis

Harpiste Petra Rosa en sopraan Maaike Kitslaar